Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bazı antibiyotiklerin Tip 2 diabetes mellitus’lu hastaların polimorfonüklear lökosit (PNL) fonksiyonları ve PNL’lerin miyeloperoksidaz aktivitesi, glutatyon ile malondialdehit düzeyleri üzerine in vitro etkisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım