Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Clinical, radiographic and biochemical evaluation of fluoride modified titanium endoosseous dental ımplants in periodontally compromised and healthy patients

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım