Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimarî Kültür, (Çev. Gül Çağalı Güven), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, 799 s., 546 illüstrasyon, 5 harita.

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım