Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

I Kültepe çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalar

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Halilov, Toğrul
dc.date.accessioned 2014-11-17T09:16:49Z
dc.date.available 2014-11-17T09:16:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2146-6017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3660
dc.description.abstract Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti eski ve sengin bir geçmişi vardır. Azerbaycan arkeolojisinde Erken Tunç çağı Kür-Araz kültürü adı ile bilinir. Bu kültür Kuzey ve Güney Kafkasya ile yanı sıra Doğu Anadolu'da da yayğındır.Makalede Nahçıvandakı arkeolojik yerleşimlerin Azerbaycan arkeolojisinde yeri ve önemi araştırılmış. Yerleşimlerden bulunmuş arkeolojik malzemeler sistematize edilmişdir. Onlar bir çok eski yerleşimlerden bulunmuş arkeolojik malzemelerle karşılaştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Naxçıvandakı arkeolojik yerleşimlerin Azerbaycan arxkolojisinde özel bir yer tuttuğu belirlenmişdir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi en_US
dc.subject Nahçıvan, arkeolojik materyaller,yerleşimler en_US
dc.title I Kültepe çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalar en_US
dc.type Article en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım