Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İlkokul çağında spor yapmanın kontrol odağına etkisi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author İkizler, Can
dc.contributor.author Karagözoğlu, Cengiz
dc.date.accessioned 2014-11-21T07:29:11Z
dc.date.available 2014-11-21T07:29:11Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.issn 1300-8889
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3691
dc.description.abstract Türkiye de sporun gittikçe yaygınlaşması ile birlikte spor yapılan yaşlar geniş bir aralığa yayılma eğilimi göstermektedir. İlkokul çağında spora baĢlayan çocuk sayısında da gözle görülür bir artış olduğu bilinmektedir. Bu çağda yapılabilecek sporlar arasında en önemli branşlar yüzme ve jimnastiktir. Her iki spor bir ansırım da eğitimi ilkokul çağının başlanırdadır. Bu araştırmada en az iki yıldan beri spor yapmakta olan, jimnastik ve yüzme yapan ilkokul çağındaki sporcular ile aynı çağdaki spor yapmayan çocukların kontrol odağı yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır Buna bağlı olarak da Spor yapan ve yapmayan çocuklar arasında kontrol odağı yönünden bir farklılık var mıdır? "Farklı spor branĢları yapan çocuklar kontrol odağı yönünden farklılık göstermekte midir?" ve yaş ilerledikçe kontrol odağında bir değişme olmakta mıdır?" sorularının cevaplan aranmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.title İlkokul çağında spor yapmanın kontrol odağına etkisi en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR172686
dc.contributor.authorID TR125661


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım