Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Mali raporlama hilelerinin tespit ve önlenmesinde iç kontrol yapısının önemi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Türedi, Hasan
dc.contributor.author Alıcı, Ümmügülsüm
dc.date.accessioned 2015-07-03T10:29:01Z
dc.date.available 2015-07-03T10:29:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3892
dc.description.abstract 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren mali raporlama hileleri; hisse senetleri borsada işlem gören halka açık şirketler başta olmak üzere; tüm kurumların başlıca sorunlarından biri haline gelmiştir. Çok sayıda hissedarın ve çıkar grubunun mali raporları esas alarak, ilgili oldukları işletmeler hakkında karar vermesi sebebiyle; mali raporların güvenilirliğinin sağlanması, önemli bir hata ya da hileden arındırılmış olması işletme yönetimlerinin en önemli sorumluluklarından biridir. Bununla birlikte; yönetimin doğrudan hile eyleminde bulunması hilenin tespitini güçleştirmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılmasında, yöneticiler dâhil; tüm çalışanların ve tüm faaliyetlerin birbirinden bağımsız olarak izlenmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlayan etkin bir iç kontrol yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada mali raporlama hilelerinin türleri, ne şekilde meydana geldikleri ve bunların sonuçlarına değinilmiş; başarılı bir iç kontrol yapısının, mali raporlama hilelerinin tespit edilmesi ve önlenmesindeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.subject Mali Tablo Hileleri, Hileli Raporlama, Yönetici Hileleri, İç Kontrol Yapısı en_US
dc.title Mali raporlama hilelerinin tespit ve önlenmesinde iç kontrol yapısının önemi en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR199949 en_US
dc.relation.journal Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi en_US
dc.identifier.volume 6 en_US
dc.identifier.issue 11 en_US
dc.identifier.startpage 119 en_US
dc.identifier.endpage 133 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım