Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The relatıonshıp between fınancıal effıcıency ratıos and stock prıces: An empırıcal ınvestıgatıon on ınsurance companıes lısted ın borsa Istanbul

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım