Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Synthesis, QSAR and docking studies of 5HT2A receptor antagonising thiazolo[3,2-a]pyrimidines as antipsychotic agents

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım