Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Quantitative determination of the heavy metals (lead, zinc and manganese) in white cheese produced in ergene basin by using atomic absorption spectrophotometry

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım