Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Batı ülkelerinde din-devlet ilişkilerindeki alternatif modeller ve türkiye örneği

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author ALBAYRAK, Şule
dc.date.accessioned 2015-09-15T11:43:06Z
dc.date.available 2015-09-15T11:43:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/4083
dc.description.abstract Batı ülkeleri 1980’lerden itibaren dinlerin kamusal taleplerinin arttığı bir sürece tanık olmaktadır. Post-seküler toplum tartışmalarının sürdüğü bir ortamda, dini talepler karşı- sında sessiz kalamayan Batı ülkeleri din-devlet ilişkilerini gözden geçirmeye yönelmişlerdir. Post-komünist süreci yaşayan ülkeler gibi katı bir laikliği benimseyen Fransa da son dönemlerde din-devlet ilişkilerinde yumuşama sayılabilecek adımlar atmıştır. Yine din ve devletin kesin bir ayrımına sahip olan ABD’de din-devlet arasındaki ayrım duvarıyla ilgili tartışmalara yol açan gelişmeler gözlenmektedir. Öncelikle Batı ülkelerindeki değişime dikkat çeken makale, din-devlet arasında katı ayrım gözeten modellerin uyuşmacı modele doğru evrildiği görüşünü çeşitli örneklerle açıklamaktadır. Makale ayrıca Türkiye’nin geçmişten bugüne din-devlet ilişkilerinde aldığı tutumları değerlendirirken son dönemde devletin dinle daha uyumlu bir ilişki biçimi sergilediğini belirtmekte ve bu durumun Batı ülkelerindeki seyirle uyumlu olduğu görüşünü ortaya koymaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.subject Sekülerizm, Laiklik, Türkiye, Post-seküler toplum, Din-devlet ilişkileri. en_US
dc.title Batı ülkelerinde din-devlet ilişkilerindeki alternatif modeller ve türkiye örneği en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR185805 en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi en_US
dc.identifier.volume 48 en_US
dc.identifier.issue 48 en_US
dc.identifier.startpage 185 en_US
dc.identifier.endpage 198 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım