Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Cinnamomum cassia kabuğu su ekstresinin sitotoksik ve genotoksik potansiyelinin araştırılması

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Karadagli, Sumru Sozer
dc.contributor.author Agrap, Borte
dc.contributor.author Lermioglu Erciyas, Ferzan
dc.date.accessioned 2015-09-16T06:40:11Z
dc.date.available 2015-09-16T06:40:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/4087
dc.description.abstract Cinnamomum cassia kabuğu su ekstresinin sitotoksik ve genotoksik potansiyelinin araştırılması Amaç: Son zamanlarda, tarçın ile ilgili çalışmalar zengin polifenol içeriğine bağlı antioksidan aktivitesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Polifenollerin aynı zamanda pro-oksidan olarak hareket ettikleri ve DNA’da oksidatif zincir kırıklarına neden oldukları bildirilmiştir. Bu çalışmada Cinnamomum cassia su ekstresinin insan periferal kan lenfositlerindeki sitotoksik ve genotoksik potansiyelini araştırdık. Yöntemler: Cinnamomum cassia su ekstresi, toz haline getirilmiş tarçın kabuğunun ultra saf suda 72 saat maserasyonu ile hazırlandı. Ekstrenin lenfositlerdeki sitotoksik etkisi WST-1 yöntemi ile araştırıldı. Ekstrenin DNA’da hasar oluşturucu potansiyelini değerlendirmek için alkali Komet yöntemi uygulandı. DNA hasarı kuyruk DNA yüzdesi ve kuyruk momenti şeklinde ifade edildi. Bulgular: Lenfositlerin canlılığı ekstre ile 24 saat muamele sonrası konsantrasyona bağımlı olarak azaldı. Ekstre ≥400 µg/ml konsantrasyonlarda negatif kontrole göre anlamlı düzeyde DNA hasarına neden oldu. Sonuç: Çalışma sonuçlarımız Cinnamomum cassia kabuğu su ekstresinin in vitro olarak sitotoksik ve genotoksik etki potansiyelini göstermektedir. Ekstrenin özellikle yüksek dozlarda ya da uzun süreli kullanımında güvenliliği açısından bu bulgu önemli görünmektedir ve bu nedenle in vivo çalışmalarla aydınlatılmalıdır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.subject Cinnamomum cassia, alkali Komet yöntemi, sitotoksisite, pro-oksidan aktivite en_US
dc.title Cinnamomum cassia kabuğu su ekstresinin sitotoksik ve genotoksik potansiyelinin araştırılması en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi en_US
dc.identifier.volume 4 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 17 en_US
dc.identifier.endpage 23 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım