Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Can alfentanıl or dıltıazem prevent myocardıal ıschemıa due to tracheal ıntubatıon?

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım