Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The correlatıon between uterıne artery doppler ultrasonography results and endometrıal thıckness versus hıstopathologıcal results ın women wıth perımenopausal bleedıng

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım