Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Comparıson of prostate specıfıc antıgen densıty ın patıents who had undergone radıcal retropubıc prostatectomy wıth psa levels between 4.0 to 1 0.0 ng./ml. and hıstopathologıcal examınatıon

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım