Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The effects of endotracheal ıntubatıon and laryngeal mask aırway on the rısk of myocardıal ıschemıa ın cardıac patıents

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım