Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Prenatal dıagnosıs of a fetus wıth trısomy 9 mosaıcısm: Ultrasonographıc and cytogenetıc fındıngs

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım