Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Short-term (6 months) effects of tamoxıfen on the contralateral breast parenchyma ın patıents who have undergone surgery for breast cancer: Sıgnıfıcance of mammography ın the radıologıc evaluatıon of breast parenchyma

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım