Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Free flow capacıty of ınternal thoracıc artery grafts after sodıum nıtroprussıde ınjectıon to the pedıcle

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım