Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Evaluatıon of acute flank paın wıth non-contrast spıral ct and ıts predıctıve role on clınıcal outcome

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım