Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The effects of sedatıon wıth ıntravenous mıdazolam ın 100 patıents undergoıng upper gastroıntestınal endoscopy

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım