Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The effects of sedatıon wıth ıntravenous mıdazolam ın 1 oo patıents undergoıng upper gastroıntestınal endoscopy

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım