Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Insulın-lıke growth factor-ı decreases apoptotıc cell death, but not proapoptotıc proteın expressıon ın a transıent forebraın ıschemıa-reperfusıon model ın the rat

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım