Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Antegrade versus antegrade / retrograde cardıoplegıa for myocardıal protectıon ın patıents undergoıng coronary artery bypass graftıng

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım