Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Central cerebral sulcus: anatomy, ımagıng methods and clınıcal sıgnıfıcance

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Erbil, Mine
dc.contributor.author Aldur, Mustafa
dc.contributor.author Demiryürek, Deniz
dc.contributor.author Bayramoğlu, Alp
dc.date.accessioned 2016-06-21T13:13:06Z
dc.date.available 2016-06-21T13:13:06Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/4746
dc.language.iso eng en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Central cerebral sulcus: anatomy, ımagıng methods and clınıcal sıgnıfıcance en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR9539 en_US
dc.contributor.authorID TR104382 en_US
dc.relation.journal Marmara Medical Journal en_US
dc.identifier.volume 14 en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 186 en_US
dc.identifier.endpage 191 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım