Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Güzel Sanatlar Fakültesi Makale Koleksiyonu

Güzel Sanatlar Fakültesi Makale Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Şahinoğlu Altınel, Z. Rüçhan (2014)
  Bu makalede Tatbiki Güzel Sanatlar eğitim sisteminin üç sanatçı üzerinden tuval resmindeki farklı malzeme kullanımına etkisi incelenmektedir. Bu kapsamda Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun eğitim sistemi ...
 • Polat, Nusret (2014)
  Bu makalede, toplumsal modernleşme süreçlerine paralel olarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı sanatının form ve üsluplarını benimseyen Osmanlı-Türk sanatının görsel planda içinde barındırdığı modernleşme ...
 • Üstüner Uzunöz, H. Şeyma (2014)
  Bu metin geçmiş yıllarda ve içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında derslerimizde ve çalıştayda üretilen projeler arasından seçilen çalışmaların düşünce ve üretim süreçlerine dair değerlendirilmesinden oluşmaktadır. ...
 • Akbostancı, İdil (2014)
  Tekstil baskıcılığı alanındaki tarihsel örnekler farklı kültürlere ait yüksek estetiği ve üretim yöntemlerindeki el becerisini yansıtmaktadır. Endüstri devrimiyle birlikte el baskı ve el boyamalarının yerini alan mekanik ...
 • Şahinoğlu Ural, Nilüfer; Uygur, Ayşe (2014)
  Klasik tekstil liflerinden önce teknik tekstiller, daha sonra günümüzde akıllı tekstiller üretilmeye başlamıştır. Gerek tekstil, gerekse teknoloji, özellikle bilişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler, bu iki alanın ...
 • Tokol, Tonguç (2014)
  Orta Asya’da göçebe bir toplum olarak yaşayan Türkler, yaşam ve barınma alanları olan çadırlardaki mekânsal düzeni, yerleşik hayat tarzını benimsedikleri Anadolu topraklarında inşa etmiş oldukları konutlarda da sürdürmüşlerdir. ...
 • Satkın, Mustafa Bilge (2014)
  Fotoğraf makinesinin ortaya çıkması ile birlikte, sosyal yaşamın akışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Fotografik görüntünün yaşamı anlatma, sorgulama olanakları, insanların fotoğrafı farklı okumalarına ve ...
 • POLAT, Nusret (2016)
  Bu makalede, tarihsel açıdan dikkate değer bir kültürel karşılaşma olan Osmanlı sultanı II. Mehmed (1444-1446 / 1451-1481) ile Venedikli ressam Gentile Bellini (1429-1507) arasındaki ilişki farklı boyutlarıyla ...
 • SÜME, Selim; TURAN, Ergün (2016)
  Fotoğrafın üzerine yansıyan zaman algısı onun gerçeklikle kurduğu bağı güçlendirir. Genel fotoğraf algısı, fotoğrafın bir kanıt niteliği taşıması ve gerçeğin bir kesitini yansıtması yönündedir. Fotoğrafta zamanın ...
 • GÖKÇEARSLAN, Armağan (2016)
  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirasının itibarını güçlendirmek ve dünyada daha bilinir olmasını sağlamak amacıyla bir simgeye ihtiyaç duymuş ve bu nedenle 2011 yılında “TL Simge Yarışması” düzenlemiştir. Bu ...
 • BAKÇAY ÇOLAK, Ezgi (2016)
  Pierre Bourdieu sanat alanının doksası karşısında durur ve sorar: “Peki ama yaratıcıları kim yarattı?” Bu soru sosyal bilimler alanında Bourdieu sosyolojisini ayrıcalıklı bir konuma taşır. Bu bildiri, “yaratıcıların ...
 • Aktaş, Cem; Onur, Ömer Hakan (2016)
  Bu çalışma, fotoğrafın bir iletişim aracı olarak, insanların gündelik yaşamlarına etkisini irdeleyen ve fotoğraf üzerinden ilişkisellikler kuran sanat yapıtlarını incelemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, sanat eleştirmeni ...
 • Ulutürk Yaşar, Nurtaç; Onur, Ömer Hakan (2016)
  Tarih boyunca imgeler ve kullanımları çeşitli değişimlere uğramıştır. XX. yüzyılın başından itibaren yaşanan büyük toplumsal dönüşümler ve teknolojik gelişmeler bağlamında oluşan görsel kültür, global iletişimin yapı taşı ...
 • Elçi Akpınar, Nurtaç (2016)
  Kameranın perspektifinden “izlenen” bir obje haline getirilen kadın, Rönesans ve Barok dönemlerde ressamın perspektifinden “izlenen” ve “izlettirilen” bir kadın olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda çalışmada, Artemisia’nın- ...
 • Saygı, Sevil (2016)
  Sanatın her döneminde sanatçının üretimlerinde ele alınan doğanın sanatla ilişkisi bağlamında geçmişten bugüne farklılıklar gözlenmiştir. 1980’lere uzanan süreçte doğa bağlamında üretilen sanatsal pratiklerin galeri mekanının ...
 • Eryayar, Erkut (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
  Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları birbirleri ile ilişkili, ama uygulamada birbirinden bağımsız iki farklı kavramdır. Tasarım kavramını bir üst başlık olarak, endüstriyel tasarım kavramını ise ticari bir meta ve ...
 • Kafkas, Metin Erkan (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
  Gelibolu Mevlevihanesi’ni araştırmamdaki amacım, yapının mimari estetiğini ve iç mekânlarda bulunan ‘iç mimari tezyinat’ (kalemişi süslemeler) konularını ele almaktır. Dini yapılarda mimari oluşumun görkemi ve estetik ...
 • Tunalı, Selma (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
  Bu çalışmada, ilk çağlardan günümüze yerleşim yeri olmuş İznik bölgesinin geleneksel konut yapısı üzerinde yapılan incelemeler ve İznik bölgesinin kısa tarihçesi incelenmiştir. Geleneksel konut yapılarının oluşmasında etken ...
 • Gündüz, Jülide (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
  Jolivet’nin 1930’lu yıllara denk gelen birinci bestecilik dönemi Büyülü Dönem olarak adlandırılır. Besteci bu dönemde, pek çok yirminci yüzyıl sanatçısı gibi Batı toplumlarının dış kültürlere yoğunlaşan ilgisinden ...
 • Yıldız, Selahattin (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
  Sinema teknolojisinin gelişimine kimya biliminde yaşanan gelişmeler öncülük etmiştir. Görüntünün kimyasal çözünürlük sonucu sabitlenmesi, fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlar, bir adım sonrası ise sinemadır. Durağan görüntülerin ...

Daha fazlasını gör