Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author BORAN, Perran
dc.contributor.author GÖKÇAY, Gülbin
dc.contributor.author DEVECİOĞLU, Esra
dc.contributor.author EREN, Tijen
dc.date.accessioned 2017-01-06T08:40:34Z
dc.date.available 2017-01-06T08:40:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/4953
dc.description.abstract Onsekiz yaş altında evlenme olarak tanımlanan erken evlilik, okulu bırakma nedeniyle düşük eğitim seviyesi, adolesan gebelik, anne ve bebek mortalite ve morbiditesinde artış, yoksulluk gibi çeşitli olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar sadece kişileri değil, onların çocuklarını ve toplumu da etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Bu derleme yazıda, ülkemizde ve dünyada çocuk gelinler konusundaki durumun incelenmesi ve erken evliliğin önlenmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yoksulluk ve düşük eğitim seviyesi çocuk evliliğine katkıda bulunan en önemli faktörlerdir. Erken evliliklerin önlenmesinde en etkin çözüm,kızların eğitimine odaklanan ve sosyal eşitsizliğin azaltılmasını hedef alan program stratejileri olarak görülmektedir en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Erken evlilik, Çocuk gelinler, Adolesan gebelik en_US
dc.title Çocuk gelinler en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR205795 en_US
dc.contributor.authorID TR9390 en_US
dc.relation.journal Marmara Medical Journal en_US
dc.identifier.volume 26 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 58 en_US
dc.identifier.endpage 62 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım