Ara

Göz at

Hesabım

Discover

  • Yazar

  • Konu

    • Aşırı yararlanma, sözleşme özgürlüğünün sınırlanması, edimler arasındaki açık oransızlık, zor durumda kalma, düşüncesizlik, deneyimsizlik, sömürme kastı, iptal hakkı, hak düşürücü süre, zararın tazmini (2)
    • ... View More
  • Date Issued