Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Modellıng trade flows between turkey and former sovıet unıon countrıes: A gravıty analysıs

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım