Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Ownership structure, executive structure and firm performance: Evidence from Turkey

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım