Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Finansal krizler ve sigortacılık: Deneysel bulguların ışığında Türk sigorta sektörüne dair değerlendirmeler

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author TUNAY, Necla
dc.date.accessioned 2017-01-25T11:23:24Z
dc.date.available 2017-01-25T11:23:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5090
dc.description.abstract Çalışmamız Türk sigorta sektörünün finansal krizlerden nasıl etkilendiğini deneysel bulguların ışığında ortaya koymak amacındadır. Çalışma iki ana bölümden meydana gelmektedir. Teorik bölümde, finansal krizlerle sigortacılık arasındaki etkileşim ilgili yazındaki deneysel çalışmaların sonuçları açısından ele alınmıştır. Uygulama bölümünde ise Türkiye verileriyle sabit etkiler panel veri modeli çerçevesinde bir analiz yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’de sigorta şirketlerinin prim üretimi, karlılık ve menkul değer portföyleri açısından finansal stres ve krizlerden negatif, ekonomik büyümeden ise pozitif etkilendiğini ortaya koymaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Finansal krizler, sigortacılık, sistemik risk, panel veri modelleri. en_US
dc.title Finansal krizler ve sigortacılık: Deneysel bulguların ışığında Türk sigorta sektörüne dair değerlendirmeler en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR126116 en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi en_US
dc.identifier.volume 35 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 81 en_US
dc.identifier.endpage 104 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım