Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

The relationship between financial efficiency ratios and stock prices: An empirical investigation on insurance companies listed in borsa Istanbul

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım