Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Gingival changes in a drug-induced gingival overgrowth patient using tacrolimus: a case report

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım