Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Asetamiprid ve d-tübokürarin’in kurbağa sinir dokusu üzerine etkilerinin incelenmesi (ı: oksidatif potansiyel)

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım