Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Gastroretentive floating tablets: An investigation of excipients effect on tablet properties

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım