Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Başlık için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Makale Koleksiyonu listeleme

Başlık için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Makale Koleksiyonu listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Çobanlı Erdönmez, Işıl (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  20. yüzyılın postmodern düşünürlerinden biri olarak adlandırılan Fransız düşünür Gilles Deleuze’ün felsefesinin irdelendiği bu makalede, yazarın ortaya koyduğu kavramlar üzerinden ayrıntılı bir değerlendirme yapılarak neden ...
 • Seyfullahoğulları, Ayhan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  İyi öğretim en zeki çocukları başarıya götürmek değildir. Başarı, en az başarılı olanları ne kadar yukarı çekeceğinizle ölçülür. Bu anlamda ailelerin, çocuklarının eğitiminden neler bekledikleri önem kazanmaktadır. Aileler ...
 • SEFER, Özlem (2014)
  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan, 1973 senesinde Avrupa Birliği’ne tartışmalı uzun yılların ardından üye olmuş bir ülkedir. Bu çalışmada, Birleşik Krallık ...
 • Arıkboğa, Erbay (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Bu makalede BġB modeli ve bu modelin reformu ele alınmaktadır. Makalede BġB modeli, “temel kurgusu” ve “uygulama mekanı” Ģeklinde iki temel eksende analiz edilmektedir. Yine, bir projenin bulgularından hareketle, uygulayıcıların ...
 • Şenel, Bilgin (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Günümüzde çetin rekabet şartlarında mücadelelerine devam etmek isteyen işletmelere ciddi mali yük getiren personel devamsızlığı artık incelenmesi ve çözülmesi gereken çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu amaçla çalışmada, ...
 • Demirbulak, Ayşegül (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Fransız Estetik tarihinin önemli ismi Taine’nin, herhangi bir ulusun veya sanatçının yaratmış olduğu eserlerini; kavmin, iklimin, çevresel ve tarihsel hal ve koşulların, dinsel inançların ürünü saydığı (Sena, 1972, s.57) ...
 • Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti eski ve sengin bir geçmişi vardır. Azerbaycan arkeolojisinde Erken Tunç çağı Kür-Araz kültürü adı ile bilinir. Bu kültür Kuzey ve Güney Kafkasya ile yanı ...
 • Gürel, Ali; Gündüz, Arif Emre (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
  Bu makalede, İstanbul‟un ekolojik yapısını genel hatlarıyla ve daha çok resmî kaynaklara dayanarak belirtmeye çalıştık. İstanbul‟un bu ekolojik yapısının sonucu olarak ortaya çıkan ve tarih boyunca İstanbul‟un birer simgesi ...
 • Gürel, Ali; Balta, Yasemin (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
  İstanbul yüzyıllardan beri tüm dünyada önem sahibi bir şehir olmuştur. Gerek başkentlik yaptığı yıllar gerekse günümüzde bu önem hiç azalmamıştır. Ve bu yüzden sürekli göç olaylarına maruz kalmış olup nüfusu sürekli ...
 • DEMİRBULAK, Ayşegül (2014)
  Çalışma, Osmanlı Beyliği’nden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan geniş zaman dilimindeki konut ve idare merkezi özelliği olan Osmanlı saraylarıdır. İzmit’teki iki saray, ihmal edildiği ve hatırlanması gerektiği düşüncesi ...
 • Cihangir, Emine (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet ortamı, kurumların geleceğe dönük stratejiler geliştirmesi ve çalışanlarını bu stratejilere ve hedeflere odaklayabilmesi önemlidir. Kurumsal performans, kurumların belli bir dönem ...
 • Artar, Okşan Kibritçi (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  ABD ekonomisinde finansal sistemden 2007 yılında kaynaklanan ve kısa sürede dünya ekonomisine yayılan küresel finansal kriz, ekonomilerin ekonomik büyümesi, istihdamı ve makroekonomik dengeleri üzerine önemli düzeyde olumsuz ...
 • Aksu, Gökhan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Bu araştırma ile, Matematik Dersi Öğretim Programının meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim süreçleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma deneysel bir çalışma olarak ...
 • Özkan, Devrim (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada modern sanat ve estetiğin öznelerarasılık ve refleksivite kavramlarıyla bağlantısı incelenmektedir. Bunun için öncelikle modernlikle geleneksellik arasındaki farlılıklar incelenmektedir. Modernlik, toplumsal ...
 • Alpaslan, Nuray (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
  Mühendislik alanında yapılan çalışmalar toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler vermektedir. İnsanoğlu 300 yıl öncesine kadar makineleri çalıştırmak için yel değirmenlerini ve su çarklarını kullanır, karada ...
 • Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Makalede Nahçıvanda bulunmuş Son Tunç-Erken Demir çağı süsleri ögrenilmiştir. Süs eşyaları kullanım amacına göre gruplaştırılarak tipoloji tahlil edilmiştir. Belirlenmiştir ki, Nahçıvan`dakı Son Tunç-Erken Demir çağına ait ...
 • Demir, Gülten (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
  1970‟lerden sonra yaygınlaşan neoliberal politikalar finans merkezli birikim koşullarını oluşturmuş, 1990‟lı yıllardan itibaren dünyanın birçok ülkesinde birçok kriz yaşanmıştır. 2008 krizi sonrasında, neoliberalizmin ...
 • Akalın, Kürşat Haldun (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
  Egemenliğin yasal tipine uygun düşen tipik yönetsel aygıt, bürokrasi olarak adlandırılmıştır. Bürokrasi, kurallara ve yasal düzene beslenilen inanç olarak da tanımlanmaktadır. Bürokratın konumu, çok açıktır. İlişkileri ...
 • Yılmaz, Eda (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
  Ağızdan ağıza pazarlama uzun zamandır alıcı tutumlarını ve satın alma davranışlarını etkileyen önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle itimat unsurlarının alıcı tercihlerinde kritik rol oynadığı ...
 • Meydan Uygur, Selma; Meydan, Ali Turan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
  Sanal ortamların her geçen gün gelişmesi ve tüketicilerin bu ortamlarda bilgi paylaşmaya başlaması ile birlikte, işletmeler de pazarlama faaliyetlerini bu ortamlara taşımaya başlamışlardır. Sanal topluluklara yönelik ...

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım