DSpace Repository

Haber türleri boyutunda gazetelerde renk kullanımı

Show simple item record

dc.contributor.author Onursoy, Sibel
dc.date.accessioned 2017-03-27T08:22:38Z
dc.date.available 2017-03-27T08:22:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5409
dc.description.abstract Renk, gazete tasarımlarında okurun ilgisini çekme, sayfaya baktırma, mesaja yoğunlaş- ma, estetik görünüm ve ön anlamlandırmada rol oynayan içsel bir faktördür. Günümü- zün gazeteleri logoları, hakim renk armonileri, renk düzeniyle ya da tasarımıyla okuyucularının hafızasındadır. Renklerin ağırlıklı kullanımı, ilk bakışta okurların dikkatini çekmede, ön fi kir edinmesinde ve okumalarını artırmada etkili olabilir. Renk, algılamaları etkileyen, dikkat, uyarı, motivasyon, verimlilik, iletişim ve yaratıcılık rolüyle sosyolojik bir faktör olarak iletişimde önemli bir yere sahiptir. İnsanları gazeteyi almaya ya da haberi okumaya ikna eden duygularda haberi okutmada fi kirler kadar etkilidir. Renk, ilk bakıştaki algılamadan itibaren duygu taşımakta ya da çağrıştırmaktadır. Bu nedenle dikkatin çekilmesi, ilk yargının oluşturulması, haber konularının ayrımında ve okumanın sağlanmasında renk etkili olmaktadır. Bu çalışmada topluma özgü değerlerin, duyguların, geleneklerin ve kültürlerin haber yelpazesinde aktarıldı- ğı bağlamda renk unsurunun ne derece ve nasıl araç olduğu incelenmektedir. Bu araş- tırmada, Türkiye’de en çok satan üç yaygın gazetenin birinci sayfalarındaki haber konuları ve renk kullanımı arasında bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişki boyutu sorun edilmektedir. Haber konuları, büyüklükleri ve yerleşimi, fotoğraf konuları ve büyüklükleri, haber fotoğ- rafl arındaki toplumsal roller, boyalı basın kavramı, renk kültürü ve haberde renk kullanımı ilişkilerine bağlı olarak bu çalışmada değerlendirilmektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Gazete tasarımı, renk kullanımı, boyalı basın en_US
dc.title Haber türleri boyutunda gazetelerde renk kullanımı en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR55284 en_US
dc.relation.journal Marmara İletişim Dergisi en_US
dc.identifier.volume 16 en_US
dc.identifier.issue 16 en_US
dc.identifier.startpage 57 en_US
dc.identifier.endpage 74 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account