Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Hedonic, utilitarian and symbolic drives behind place check-in activity of mobile consumers

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım