DSpace Repository

Kamuda yenilik: İstanbul’daki kamu kurumları üzerinden bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Pişkin, Fatih
dc.date.accessioned 2017-11-20T20:47:13Z
dc.date.available 2017-11-20T20:47:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5645
dc.description.abstract Bu çalışma kamuda yeniliğin amaçlarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri belirlemeyi ve İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik alanındaki mevcut durumlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla geliştirilen anket formu İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek cevaplamaları istenmiştir. En çok gerçekleştirilen yenilik türünün hizmet yeniliği olduğu ve büyük kurumların küçük kurumlara göre daha yenilikçi oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yenilik faaliyetlerinin sadece %17’si işbirliği yapılmaksızın kurum bünyesinde gerçekleştirilirken, en çok işbirliği özel sektör ile yapılmıştır. Kurumların %31,5’inin yürüttükleri yenilik faaliyetleri ya da projeleri için finansal desteklerden yararlanırken, genç personele sahip kurumların desteklerden daha fazla yararlandığı belirlenmiştir. Yenilik faaliyetlerinde bilginin kaynağı olarak kurum içi kaynakların kurum dışı kaynaklara kıyasla daha önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Benzer bir durum yenilik faaliyetlerinin arkasındaki itici güçlerin değerlendirilmesinde de ortaya çıkmaktadır. Kamuda yeniliğin önündeki engellerin başında kurumlarda yeniliği destekleyen ödül ve teşvik mekanizmalarının olmaması gelmektedir. Kamu kurumlarında uzun vadeli plan yapmanın zorluğu, bürokratik idari yapılanma ve finansal kaynakların yetersizliği, yeniliğin önündeki diğer başlıca engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu kurumlarında yeniliğin çoğunlukla kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, hizmet kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve idari işlem yükünün azaltılması amaçlarıyla gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yenilik,Hizmet Yeniliği,Yenilik Ekosistemi,Yenilik Performansı,İnovasyon en_US
dc.title Kamuda yenilik: İstanbul’daki kamu kurumları üzerinden bir araştırma en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID 166236 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 12 en_US
dc.identifier.issue 48 en_US
dc.identifier.startpage 57 en_US
dc.identifier.endpage 79 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account