Show simple item record

dc.contributor.authorPişkin, Fatih
dc.date.accessioned2017-11-20T20:47:13Z
dc.date.available2017-11-20T20:47:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5645
dc.description.abstractBu çalışma kamuda yeniliğin amaçlarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri belirlemeyi ve İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik alanındaki mevcut durumlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla geliştirilen anket formu İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek cevaplamaları istenmiştir. En çok gerçekleştirilen yenilik türünün hizmet yeniliği olduğu ve büyük kurumların küçük kurumlara göre daha yenilikçi oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yenilik faaliyetlerinin sadece %17’si işbirliği yapılmaksızın kurum bünyesinde gerçekleştirilirken, en çok işbirliği özel sektör ile yapılmıştır. Kurumların %31,5’inin yürüttükleri yenilik faaliyetleri ya da projeleri için finansal desteklerden yararlanırken, genç personele sahip kurumların desteklerden daha fazla yararlandığı belirlenmiştir. Yenilik faaliyetlerinde bilginin kaynağı olarak kurum içi kaynakların kurum dışı kaynaklara kıyasla daha önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Benzer bir durum yenilik faaliyetlerinin arkasındaki itici güçlerin değerlendirilmesinde de ortaya çıkmaktadır. Kamuda yeniliğin önündeki engellerin başında kurumlarda yeniliği destekleyen ödül ve teşvik mekanizmalarının olmaması gelmektedir. Kamu kurumlarında uzun vadeli plan yapmanın zorluğu, bürokratik idari yapılanma ve finansal kaynakların yetersizliği, yeniliğin önündeki diğer başlıca engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu kurumlarında yeniliğin çoğunlukla kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, hizmet kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve idari işlem yükünün azaltılması amaçlarıyla gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilik,Hizmet Yeniliği,Yenilik Ekosistemi,Yenilik Performansı,İnovasyonen_US
dc.titleKamuda yenilik: İstanbul’daki kamu kurumları üzerinden bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID166236en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage79en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record