DSpace Repository

Parametrik rmd (var) incelemesi: Bist’te işlem gören sigorta şirketleri üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author ÇEKİCİ, Elif Makbule
dc.date.accessioned 2017-11-20T21:31:09Z
dc.date.available 2017-11-20T21:31:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5653
dc.description.abstract Herhangi bir yatırımın belirli bir zaman içinde kaybedebileceği maksimum parasal değer, yatırımcının katlanabileceği riskten daha büyük olmamalıdır. Dolayısıyla yatırımın riskinin ölçülmesi, yatırımcının portföyünü yönetmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Risk ölçümü yöntemlerinden en yaygın kullanıma sahip olan Riske Maruz Değer (RMD-VaR) yöntemidir. RMD-VaR yöntemleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Varyans-Kovaryans Yöntemleri parametrik RMD olarak ele alınmakta olup, tarihi simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonu yöntemleri ise parametrik olmayan yöntemler olarak isimlendirilmektedir. RMD yöntemleri yatırımcının portföyünün belirli bir zaman içinde kaybedebileceği maksimum parasal değeri ölçmektedir. % 99 güven düzeyinde yapılan ölçümler her sektörde kabul görmektedir. Riskin ölçümü yatırımın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı ülkemizde borsada hisse senedi olan sigorta şirketlerine yatırım yapmanın ne kadar risk taşıdığının belirlenmesidir. Gelişmekte olan bir sektör olması açısından yatırım riskinin ölçülmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören sigorta şirketlerinden oluşturulan bir portföyün RMD (VaR) parametrik RMD yöntemlerinden Delta Normal Varyans Kovaryans Yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu yöntemde korelasyon matrisi önem taşımaktadır. Çalışmada 1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki beş hisse senedine ait 253 günlük veri kullanılmıştır. Yöntemin uygulanması sonucunda RMD(VaR) 1694,47 TL olarak bulunmuştur. Bu koşullar altında portföy % 1 olasılıkla 1694,47 TL’den daha fazla değer kaybedebilecektir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Riske Maruz Değer(RMD-VaR),Parametrik RMD,Varyans-Kovaryans Yöntemi en_US
dc.title Parametrik rmd (var) incelemesi: Bist’te işlem gören sigorta şirketleri üzerine bir araştırma en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID 38648 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 12 en_US
dc.identifier.issue 48 en_US
dc.identifier.startpage 217 en_US
dc.identifier.endpage 225 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account