DSpace Repository

Küresel markaların yerel pazarlardaki reklam stratejileri ile kültürel farklılıklar arasındaki ilgi üzerine bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author ONURLU, Özlen
dc.contributor.author ZULFUGAROVA, Nargiz
dc.date.accessioned 2017-11-28T22:14:58Z
dc.date.available 2017-11-28T22:14:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5711
dc.description.abstract Küreselleşme ile birlikte artan küresel rekabet ortamı işletmeleri küresel marka yaratmaya yönlen- dirmektedir. Küresel markaların yerel pazarlarda uygulayacağı reklam stratejileri ise bu rekabette başarılı olabilmek için önemlidir. Küresel markaların başarısı veya başarısızlığı tüketicilere yani insanlara da bağlı olduğundan, insan hayatının önemli bir parçası olan kültür bu noktada dikkate alınması gereken bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı küresel markaların yerel pazarlarda reklam stratejisi uygularken kültürel farklı- lıkları dikkate alıp almadığını, yani aralarındaki ilgiyi incelemektir. Bu doğrultuda uygulama bölümünde beş küresel markanın Türkiye pazarında yayınlanmış televizyon reklamları incelenerek, uyguladıkları reklam stratejilerinde kültürel farklılıkların dikkate alınıp alınmadığı, Hofstede’in kültürel farklılıkları gösteren dört öğesi (semboller, kahramanlar, ritüeller, değerler) ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Küresel marka; Global reklam; Glokal reklam; Kültürel farklılıklar; kültürel öğeler en_US
dc.title Küresel markaların yerel pazarlardaki reklam stratejileri ile kültürel farklılıklar arasındaki ilgi üzerine bir uygulama en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR173159 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 12 en_US
dc.identifier.issue 45 en_US
dc.identifier.startpage 491 en_US
dc.identifier.endpage 513 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account