Show simple item record

dc.contributor.authorONURLU, Özlen
dc.contributor.authorZULFUGAROVA, Nargiz
dc.date.accessioned2017-11-28T22:14:58Z
dc.date.available2017-11-28T22:14:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5711
dc.description.abstractKüreselleşme ile birlikte artan küresel rekabet ortamı işletmeleri küresel marka yaratmaya yönlen- dirmektedir. Küresel markaların yerel pazarlarda uygulayacağı reklam stratejileri ise bu rekabette başarılı olabilmek için önemlidir. Küresel markaların başarısı veya başarısızlığı tüketicilere yani insanlara da bağlı olduğundan, insan hayatının önemli bir parçası olan kültür bu noktada dikkate alınması gereken bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı küresel markaların yerel pazarlarda reklam stratejisi uygularken kültürel farklı- lıkları dikkate alıp almadığını, yani aralarındaki ilgiyi incelemektir. Bu doğrultuda uygulama bölümünde beş küresel markanın Türkiye pazarında yayınlanmış televizyon reklamları incelenerek, uyguladıkları reklam stratejilerinde kültürel farklılıkların dikkate alınıp alınmadığı, Hofstede’in kültürel farklılıkları gösteren dört öğesi (semboller, kahramanlar, ritüeller, değerler) ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüresel marka; Global reklam; Glokal reklam; Kültürel farklılıklar; kültürel öğeleren_US
dc.titleKüresel markaların yerel pazarlardaki reklam stratejileri ile kültürel farklılıklar arasındaki ilgi üzerine bir uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR173159en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage491en_US
dc.identifier.endpage513en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record