Show simple item record

dc.contributor.authorTERZİ, Serkan
dc.contributor.authorATMACA, Metin
dc.contributor.authorÖKTEM, Begüm
dc.date.accessioned2017-11-28T22:20:54Z
dc.date.available2017-11-28T22:20:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5712
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, işletmelerin sürekliliğinin değerlendirilmesinde Borsa İstanbul (BİST) Sınaî Endeksi için güvenilir bir model geliştirilmesidir. Bunun için BIST Sınaî İndeksinde işlem gören işletme- lerin 2009-2014 yıllarına ilişkin finansal tablolarından ve faaliyet raporlarından elde edilen değişkenler kullanılmıştır. Seçilen değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığı korelasyon analiziyle tespit edilmiştir. Çalışmada korelasyon analizi sonucuna göre lojistik regresyon yöntemi kullanılarak dört model oluşturulmuştur. Lojistik regresyon analizi sonucuna göre işletmenin sürekliliği ile bilanço tarihi ve denetçi rapo- runun tarihi arasında geçen süre, işletmenin aktif büyüklüğü, işletmenin cirosu (hasılatı), finansal açıdan başarısızlık riski, finansal kaldıraç oranı, çalışma sermayesinin toplam aktife oranı ve işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının toplam aktife oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada oluşturulan dört modelin de başarı oranı %80 olarak belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmenin sürekliliği; Varsayım; Borsa İstanbul; Sınaî indeksen_US
dc.titleİşletmenin sürekliliği varsayımının değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (Bist) sınaî endeksi örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR9596en_US
dc.contributor.authorIDTR44356en_US
dc.contributor.authorIDTR60783en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage515en_US
dc.identifier.endpage535en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record