Show simple item record

dc.contributor.authorÖKTEM, Begüm
dc.contributor.authorAYBOĞA, Hanifi
dc.date.accessioned2017-11-30T23:00:49Z
dc.date.available2017-11-30T23:00:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5726
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi ve artan rekabet ile işletmelerin yalnızca mal veya hizmet üretmeleri günümüzde yeterli değildir. Mal ve hizmet üretimi sırasında üretim şekilleri, çevreye bakış açıları da müşteriler tarafından izlenmektedir. Günümüzde ürünlerin ve dolayısıyla işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlaması noktasında geri d.nüşüm ön plana çıkmıştır. Bu gerekçelerden hareketle çalışmada ürün yaşam seyri maliyetleme yönteminde geri d.nüşümün önemi teorik çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle temel kavramlar açıklanmış, geleneksel maliyetleme ile ürün yaşam seyri karşılaştırılmıştır. Ardından geri d.nüşüm ve önemine yer verilerek, avantajları belirtilmiştir. Hammadde sıkıntısının yaşandığı, doğal kaynakların tükenme riskinin bulunduğu ve maliyetlerin yükseldiği günümüz şartlarında, işletmelerin geri d.nüşümlü ürün kullanmaları yalnızca işletmeye maliyetleri düşürmekle kalmayıp, müşterilerin de çevre bilinciyle geri d.nüşümlü ürünlere yönelmeleri sonucunda ürün satışlarının ve pazar payının artmasına, işletmelerin rekabet edilebilirliğinin yükselmesine sebep olmaktadır. Çevre açısından da hava, su kirliliği azalmakta, ağaç kesimi önlenmektedir. Son yıllarda geri d.nüşüm ile yenilenebilir kaynakların oluşturulması ve sürdürülebilir üretim sağlanarak üretim sistemlerine yeni bir boyut kazandırılabilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜrün Yaşam Seyri; Geri Dönüşüm; Maliyetlemeen_US
dc.titleÜrün yaşam seyrinde geri dönüşümün öneminin teorik çerçevede incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage188en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record