DSpace Repository

Ürün yaşam seyrinde geri dönüşümün öneminin teorik çerçevede incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author ÖKTEM, Begüm
dc.contributor.author AYBOĞA, Hanifi
dc.date.accessioned 2017-11-30T23:00:49Z
dc.date.available 2017-11-30T23:00:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5726
dc.description.abstract Teknolojinin gelişmesi ve artan rekabet ile işletmelerin yalnızca mal veya hizmet üretmeleri günümüzde yeterli değildir. Mal ve hizmet üretimi sırasında üretim şekilleri, çevreye bakış açıları da müşteriler tarafından izlenmektedir. Günümüzde ürünlerin ve dolayısıyla işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlaması noktasında geri d.nüşüm ön plana çıkmıştır. Bu gerekçelerden hareketle çalışmada ürün yaşam seyri maliyetleme yönteminde geri d.nüşümün önemi teorik çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle temel kavramlar açıklanmış, geleneksel maliyetleme ile ürün yaşam seyri karşılaştırılmıştır. Ardından geri d.nüşüm ve önemine yer verilerek, avantajları belirtilmiştir. Hammadde sıkıntısının yaşandığı, doğal kaynakların tükenme riskinin bulunduğu ve maliyetlerin yükseldiği günümüz şartlarında, işletmelerin geri d.nüşümlü ürün kullanmaları yalnızca işletmeye maliyetleri düşürmekle kalmayıp, müşterilerin de çevre bilinciyle geri d.nüşümlü ürünlere yönelmeleri sonucunda ürün satışlarının ve pazar payının artmasına, işletmelerin rekabet edilebilirliğinin yükselmesine sebep olmaktadır. Çevre açısından da hava, su kirliliği azalmakta, ağaç kesimi önlenmektedir. Son yıllarda geri d.nüşüm ile yenilenebilir kaynakların oluşturulması ve sürdürülebilir üretim sağlanarak üretim sistemlerine yeni bir boyut kazandırılabilecektir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ürün Yaşam Seyri; Geri Dönüşüm; Maliyetleme en_US
dc.title Ürün yaşam seyrinde geri dönüşümün öneminin teorik çerçevede incelenmesi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 44 en_US
dc.identifier.startpage 173 en_US
dc.identifier.endpage 188 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account