Show simple item record

dc.contributor.authorAKDOĞAN, A. Asuman
dc.contributor.authorCİNGÖZ, Ayşe
dc.date.accessioned2017-12-01T23:46:46Z
dc.date.available2017-12-01T23:46:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5740
dc.description.abstractÖrgütsel amaçlara ulaşmada insanın önemli bir kaynak olarak düşünülmesi, insan kaynakları (İK) uygulamalarının stratejik çıktılarla ilişkilendirilmesi noktasında örgütleri harekete geçirmiştir. Böylece, daha büyük bir örgüt içinde insan kaynakları yönetimi (İKY) fonksiyonunun ve rolünün incelenmesine yönelik makro-örgütsel bir yaklaşım olarak stratejik insan kaynakları yönetimi alanı gelişmiştir. Stratejik İKY, yatay ve dikey boyutları olan bir alandır. Bu kapsamda, yapılan çalışmanın amacı; Stratejik İKY’yi kavramsal açıdan ele alarak, stratejik İKY’nin iç girişimcilik (girişimsel performans) üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için Kayseri OSB’de faaliyet gösteren sanayi işletmesinin İK yöneticilerine anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, stratejik İKY’nin ve boyutlarının, iç giri- şimciliği olumlu yönde etkilediği, değişkenler arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, stratejik İKY’yi uygulayarak iç girişimcilik düzeylerini artırmak isteyen işletme yöneticilerine ve bu konuda çalışma yapmayı arzulayan araştırmacılara yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik İnsan Kaynakları Yönetimi; Dikey Uyum; Yatay Uyum; İç Girişimcilik (Girişimsel Performans)en_US
dc.titleStratejik insan kaynakları yönetiminin iç girişimcilik (girişimsel performans) üzerindeki etkileri: Kayseri imalat sanayinde bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR8899en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record