DSpace Repository

Stratejik insan kaynakları yönetiminin iç girişimcilik (girişimsel performans) üzerindeki etkileri: Kayseri imalat sanayinde bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author AKDOĞAN, A. Asuman
dc.contributor.author CİNGÖZ, Ayşe
dc.date.accessioned 2017-12-01T23:46:46Z
dc.date.available 2017-12-01T23:46:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5740
dc.description.abstract Örgütsel amaçlara ulaşmada insanın önemli bir kaynak olarak düşünülmesi, insan kaynakları (İK) uygulamalarının stratejik çıktılarla ilişkilendirilmesi noktasında örgütleri harekete geçirmiştir. Böylece, daha büyük bir örgüt içinde insan kaynakları yönetimi (İKY) fonksiyonunun ve rolünün incelenmesine yönelik makro-örgütsel bir yaklaşım olarak stratejik insan kaynakları yönetimi alanı gelişmiştir. Stratejik İKY, yatay ve dikey boyutları olan bir alandır. Bu kapsamda, yapılan çalışmanın amacı; Stratejik İKY’yi kavramsal açıdan ele alarak, stratejik İKY’nin iç girişimcilik (girişimsel performans) üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için Kayseri OSB’de faaliyet gösteren sanayi işletmesinin İK yöneticilerine anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, stratejik İKY’nin ve boyutlarının, iç giri- şimciliği olumlu yönde etkilediği, değişkenler arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, stratejik İKY’yi uygulayarak iç girişimcilik düzeylerini artırmak isteyen işletme yöneticilerine ve bu konuda çalışma yapmayı arzulayan araştırmacılara yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi; Dikey Uyum; Yatay Uyum; İç Girişimcilik (Girişimsel Performans) en_US
dc.title Stratejik insan kaynakları yönetiminin iç girişimcilik (girişimsel performans) üzerindeki etkileri: Kayseri imalat sanayinde bir araştırma en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR8899 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 43 en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 25 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account