Show simple item record

dc.contributor.authorUYSAL, Veysel
dc.contributor.authorBATAN, S. Nazlı
dc.contributor.authorBAŞ, Selma
dc.contributor.authorZAFER, Hakan
dc.date.accessioned2017-12-05T22:49:43Z
dc.date.available2017-12-05T22:49:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5764
dc.description.abstractBu araştırmada ergenlerin Tanrı algılarıyla sosyal kaygı ve umut düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, bu değişkenler ile cinsiyet, okul dışında dinî içerikli eğitim alıp almama, ebeveyn öznel dindarlık algısı ve ailenin gelir düzeyine ilişkin algı gibi faktörler arasındaki ilişki de incelenmiştir. Cinsiyet faktörü ergenlerin Tanrı’yı algılama biçimlerinde bir farklılık meydana getirmemiştir. Bulgular, kızların erkeklere nazaran ulaşmak istedikleri amaca daha çok güdülendiklerini; ancak daha fazla olumsuz değerlendirilme korkusu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Okul dışında dinî içerikli eğitim alıp almama ergenlerin sosyal kaygı ve umut düzeylerinde bir farklılaşma meydana getirmemiştir. Ancak okul dışında dinî içerikli eğitim faaliyetine katılanlar Tanrı’yı kendilerine daha yakın hissettiklerini ifade etmişlerdir. Annelerine ilişkin dindarlık algıları yüksek olan ergenler Tanrı’yı kendilerine daha yakın bulduklarını belirtmişlerdir. Ekonomik durum ergenlerin Tanrı algıları, sosyal kaygı ve umut düzeylerinde fark meydana getirmemiştir. Tanrı’yı olumlu biçimde algılama ve O’nun kendilerini koruduğunu düşünme ergenlerin, sırasıyla, amaçlarına ulaşma yolları arama ve amaçlarına güdülenme düzeylerini arttırıcı, genel sosyal kaygı düzeylerini düşürücü etki yaratmıştır. Abstract In this study the relationship between adolescents’ God perception, social anxiety and hope levels was examined. In addition, other variables including gender, religious education outside school, adolescents’ perception of their parents’ religiosity and economic levels were analyzed. We found that gender does not have any impact on their God perception. Girls proved to be more motivated to their personal goals, yet more in fear of negative evaluation as compared to boys. Our findings also revealed that religious education activities outside school does not cause any difference in their levels of social anxiety and hope. Adolescents who take religious education outside school and whose mothers are devotional feel themselves closer to God. Economic status does not influence their God perception, levels of their social anxiety and hope. It is our finding that a positive God perception creates an enhancing effect on their motivations to achieve personal goals and reduces their social anxiety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTanrı Algısı, Sosyal Kaygı, Umut, Ergenlik - God Perception, Social Anxiety, Hope, Adolescenceen_US
dc.titleErgenlerin tanrı algılarıyla sosyal kaygı ve umut düzeyleri arasındaki ilişkiler - Relatıonshıp between adolescents’ god perceptıon and theır levels of socıal anxıety and hopeen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR205928en_US
dc.contributor.authorIDTR111668en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage237en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record