DSpace Repository

Ergenlerin tanrı algılarıyla sosyal kaygı ve umut düzeyleri arasındaki ilişkiler - Relatıonshıp between adolescents’ god perceptıon and theır levels of socıal anxıety and hope

Show simple item record

dc.contributor.author UYSAL, Veysel
dc.contributor.author BATAN, S. Nazlı
dc.contributor.author BAŞ, Selma
dc.contributor.author ZAFER, Hakan
dc.date.accessioned 2017-12-05T22:49:43Z
dc.date.available 2017-12-05T22:49:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5764
dc.description.abstract Bu araştırmada ergenlerin Tanrı algılarıyla sosyal kaygı ve umut düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, bu değişkenler ile cinsiyet, okul dışında dinî içerikli eğitim alıp almama, ebeveyn öznel dindarlık algısı ve ailenin gelir düzeyine ilişkin algı gibi faktörler arasındaki ilişki de incelenmiştir. Cinsiyet faktörü ergenlerin Tanrı’yı algılama biçimlerinde bir farklılık meydana getirmemiştir. Bulgular, kızların erkeklere nazaran ulaşmak istedikleri amaca daha çok güdülendiklerini; ancak daha fazla olumsuz değerlendirilme korkusu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Okul dışında dinî içerikli eğitim alıp almama ergenlerin sosyal kaygı ve umut düzeylerinde bir farklılaşma meydana getirmemiştir. Ancak okul dışında dinî içerikli eğitim faaliyetine katılanlar Tanrı’yı kendilerine daha yakın hissettiklerini ifade etmişlerdir. Annelerine ilişkin dindarlık algıları yüksek olan ergenler Tanrı’yı kendilerine daha yakın bulduklarını belirtmişlerdir. Ekonomik durum ergenlerin Tanrı algıları, sosyal kaygı ve umut düzeylerinde fark meydana getirmemiştir. Tanrı’yı olumlu biçimde algılama ve O’nun kendilerini koruduğunu düşünme ergenlerin, sırasıyla, amaçlarına ulaşma yolları arama ve amaçlarına güdülenme düzeylerini arttırıcı, genel sosyal kaygı düzeylerini düşürücü etki yaratmıştır. Abstract In this study the relationship between adolescents’ God perception, social anxiety and hope levels was examined. In addition, other variables including gender, religious education outside school, adolescents’ perception of their parents’ religiosity and economic levels were analyzed. We found that gender does not have any impact on their God perception. Girls proved to be more motivated to their personal goals, yet more in fear of negative evaluation as compared to boys. Our findings also revealed that religious education activities outside school does not cause any difference in their levels of social anxiety and hope. Adolescents who take religious education outside school and whose mothers are devotional feel themselves closer to God. Economic status does not influence their God perception, levels of their social anxiety and hope. It is our finding that a positive God perception creates an enhancing effect on their motivations to achieve personal goals and reduces their social anxiety. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tanrı Algısı, Sosyal Kaygı, Umut, Ergenlik - God Perception, Social Anxiety, Hope, Adolescence en_US
dc.title Ergenlerin tanrı algılarıyla sosyal kaygı ve umut düzeyleri arasındaki ilişkiler - Relatıonshıp between adolescents’ god perceptıon and theır levels of socıal anxıety and hope en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR205928 en_US
dc.contributor.authorID TR111668 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 22 en_US
dc.identifier.startpage 221 en_US
dc.identifier.endpage 237 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account