Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Alışveriş merkezlerinin ve süper market zincirlerinin yerel girişimcilere etkisinin değerlendirilmesi: Samsun örneği

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Can KIRGIZ, Ayça
dc.date.accessioned 2017-12-06T22:00:26Z
dc.date.available 2017-12-06T22:00:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5775
dc.description.abstract Alışveriş merkezleri, insanlık tarihinde organize toplum yaşantısının oluşmaya başlaması ve güncel pazarlama yaklaşımlarının gelişmesiyle birlikte çeşitli biçim ve türlerde kendiliğinden ortaya çıkmış kompleks yapılardır. Temeli kapalı çarşı modellerine dayanan alışveriş merkezleri günümüzde tüketicilerin tercih ettikleri yapılar olmaktadır. Bu çalışmada, popüler kültürün bir parçası haline gelen ve hızla yayılan alışveriş merkezleri ve süper market zincirlerinin yerel girişimciler açısından olumlu ve olumsuz etkileri sundukları hizmetler açısından, sosyal ve kültürel imkanlar, rekabet, satış maliyetleri ve satış imkanları açısından teoriye bağlı kalarak tartışılmıştır. Samsun bölgesi merkez alınarak bu bölgede rastgele seçilmiş yerel girişimcilere “Alışveriş Merkezlerinin Yerel Girişimcilere Olumlu ve Olumsuz” etkileri ile ilgili derinlemesine mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda yerel girişimciler ve alışveriş merkezleri/süper market zincirleri arasındaki ölümcül rekabet değerlendirilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Alışveriş merkezleri, süper marketler, yerel girişimcilik, rekabet, Samsun JEL Sınıflaması:M-M3-M31 en_US
dc.title Alışveriş merkezlerinin ve süper market zincirlerinin yerel girişimcilere etkisinin değerlendirilmesi: Samsun örneği en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID 179532 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 41 en_US
dc.identifier.startpage 157 en_US
dc.identifier.endpage 168 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım