Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Topsis yönteminin finansal performans göstergesi olarak kullanılabilirliği

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author SALDANLI, Arif
dc.contributor.author SIRMA, İbrahim
dc.date.accessioned 2017-12-06T22:10:48Z
dc.date.available 2017-12-06T22:10:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5777
dc.description.abstract Bu çalışma, işletmelerde karar vericilerin, karar sürecinde sahip oldukları çok sayıdaki finansal verinin derlenerek bir skor halinde sunulmasında, çoklu karar alma yöntemlerinden TOPSIS yönteminin yardımcı olabileceği veya olamayacağı hususu değerlendirilmiştir. Yöntemin teorik çerçevesi belirtildikten sonrasında çalışmaya ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Yöntemin finansal olarak anlamlılığını test etmek için iki uygulama yapılmıştır. İlk uygulamada, BIST-100’de bulunan İmalat Sanayii işletmelerinin çeşitli finansal değerleri kullanılmış, bulunan TOPSIS Skorları, işletmelerin piyasa performanslarıyla karşılaştırılmıştır. İkinci uygulamada ise, yöntemin aynı faaliyet kolundaki işletmelerde nasıl bir sonuç göstereceğini incelemek adına Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların verileriyle yöntem çalışılmıştır. Elde edelin skorların finansal performans göstergeleriyle aynı yönde sonuçlar vermesi veya vermemesi, yönteme ilişkin bir görüş ortaya koyacaktır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Finansal Performans, Topsis, BIST-100 - Financial Performance, Topsis Method, BIST - 100 en_US
dc.title Topsis yönteminin finansal performans göstergesi olarak kullanılabilirliği en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR176525 en_US
dc.contributor.authorID TR182829 en_US
dc.relation.journal Öneri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 41 en_US
dc.identifier.startpage 185 en_US
dc.identifier.endpage 202 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım