Show simple item record

dc.contributor.authorEryılmaz, Bilal
dc.contributor.authorBektaş, Mücahit
dc.date.accessioned2017-12-07T22:11:30Z
dc.date.available2017-12-07T22:11:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5790
dc.description.abstractCumhuriyet idaresinde, Osmanlının son dönemlerinde olduğu gibi, “azınlık sorunu” önemli bir gündem maddesi olarak varlığını korumuştur. Cumhuriyet idaresi, Osmanlı’dan farklı olarak, yeni bir ulus inşa etme politikasını benimsemiştir. Bu politika, azınlıkların demografik ve ekonomik yapısı, Lozan’la verilen hakları, dini, eğitsel ve kültürel kurumları üzerinde önemli ölçüde etki etmiştir. Devletin azınlıklara ilişkin politikaları, Lozan Barış Antlaşmasında belirlenen çerçevede, Tek Parti döneminden günümüze kadar ana hatlarıyla dönemsel olarak incelenmiştir. Çalışmanın ampirik araştırma kısmında, gayrimüslim azınlıklar üzerinde uygulanan politikalar, temsilcileriyle yapılan derinlemesine mülakat yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Rum-Ortodoks, Ermeni ve Yahudi cemaat temsilcileriyle mülakat gerçekleştirilmiş ve sorunlar eğitim, vakıf, dış politika, vatandaşlık ve cemaat yönetimi olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır. Yapılan mülakat sonucunda, 2000’li yıllarda demokratikleşme ve Avrupa Birliği ile uyum süreci reformlarıyla bir takım olumlu gelişmelerin sağlandığı, ancak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2000’li yılların başından itibaren açılan yeni politikalar vadisinde, ilişkilerin dini bağlamından uzaklaşarak hukuki temele oturtulması yönünde önemli bir aşamaya geçilmekte olduğu; bu sürecin diğer toplum kesimleri üzerinde olduğu gibi gayrimüslim azınlıklar özelinde de vakıflar ve temel haklar noktasında önemli gelişmelerin yaşanmasına fırsat sağladığı değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRum-Ortodoks,Ermeni,Yahudi,Azınlık Politikaları,Türkiyeen_US
dc.titleLozan perspektifinden Türkiye’de azınlık politikaları (1923-2016)en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR223467en_US
dc.relation.journalSiyasal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage50en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record