Show simple item record

dc.contributor.authorCAN, Osman
dc.contributor.authorŞİMŞEK AKTAŞ, Duygu
dc.date.accessioned2017-12-12T23:01:02Z
dc.date.available2017-12-12T23:01:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5819
dc.description.abstractTürkiye’de 2016 yılının ikinci yarısında ülke çapında olağanüstü hâl ilân edilmesinin ardından yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler, geniş düzenleme alanları ve kalıcı nitelikteki hükümleri sebebiyle tartışılmaktadır. Bu kanun hükmünde kararnamelerin bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu iddiası ile muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne iptal talebi ile başvurulmuş ise de bu talep, yetkisizlik nedeniyle reddolunmuştur. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin bir yandan kanun gücünde norm ihdas ederken diğer yandan anayasallık denetiminden muaf tutulması, başta hukuk devleti ve erkler ayrılığı olmak üzere çok sayıda anayasal ilke ile çatışma hâlindedir. Benzeri bir çatışmayı uluslararası hukuk bakımından gözlemlemek mümkündür. Anayasa’nın, olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamayacağını ifade eden 148. Maddesinin okunmasında 121. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının birlikte değerlendirilmesi ve anayasal normlar arasındaki hiyerarşinin hem yatay hem düşey anlamda yeniden düşünülmesi, sorun çözümünde pratik ve yenilikçi sonuçlara ulaşılması bakımından faydalı olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectolağanüstü hal,kanun hükmünde kararname,normlar hiyerarşisi,erkler ayrılığı,anayasa mahkemesien_US
dc.titleOlağanüstü hal dönemi kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimi üzerineen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR143380en_US
dc.contributor.authorIDTR57457en_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage43en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record