DSpace Repository

Olağanüstü hal dönemi kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimi üzerine

Show simple item record

dc.contributor.author CAN, Osman
dc.contributor.author ŞİMŞEK AKTAŞ, Duygu
dc.date.accessioned 2017-12-12T23:01:02Z
dc.date.available 2017-12-12T23:01:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5819
dc.description.abstract Türkiye’de 2016 yılının ikinci yarısında ülke çapında olağanüstü hâl ilân edilmesinin ardından yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler, geniş düzenleme alanları ve kalıcı nitelikteki hükümleri sebebiyle tartışılmaktadır. Bu kanun hükmünde kararnamelerin bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu iddiası ile muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne iptal talebi ile başvurulmuş ise de bu talep, yetkisizlik nedeniyle reddolunmuştur. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin bir yandan kanun gücünde norm ihdas ederken diğer yandan anayasallık denetiminden muaf tutulması, başta hukuk devleti ve erkler ayrılığı olmak üzere çok sayıda anayasal ilke ile çatışma hâlindedir. Benzeri bir çatışmayı uluslararası hukuk bakımından gözlemlemek mümkündür. Anayasa’nın, olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamayacağını ifade eden 148. Maddesinin okunmasında 121. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının birlikte değerlendirilmesi ve anayasal normlar arasındaki hiyerarşinin hem yatay hem düşey anlamda yeniden düşünülmesi, sorun çözümünde pratik ve yenilikçi sonuçlara ulaşılması bakımından faydalı olacaktır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject olağanüstü hal,kanun hükmünde kararname,normlar hiyerarşisi,erkler ayrılığı,anayasa mahkemesi en_US
dc.title Olağanüstü hal dönemi kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimi üzerine en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR143380 en_US
dc.contributor.authorID TR57457 en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi en_US
dc.identifier.volume 23 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 13 en_US
dc.identifier.endpage 43 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account