Now showing items 1-20 of 223

  • Effect of mitochondrial electron transport chain inhibitors on superoxide radical generation in rat hippocampal and striatal slices 

   Saybaşılı, Hale; Yüksel, Meral; Haklar, Goncagül; Yalçın, Süha (2001-12)
   In this study, we have compared the generation of superoxide radical in rat hippocampal and striatal slices in the presence of specific mitochondrial electron transport chain (ETC) inhibitors (complexes I and III) under ...
  • Pediatrik hastalarda rastlantısal patolojik ve dental anomalilerin oranı: Radyografik bir çalışma 

   Namdar Pekiner, Filiz; Borahan, M. Oğuz; Gümrü, Birsay; Aytugar, Emre (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Retrospektif bu çalışmanın amacı pediatrik hastalarda patolojik ve dental anomalilerin oranını ve panoramik radyografinin bu anomalileri belirlemede önemini değerlendirmektir. Yöntem: 2008 ve 2009 yılları arasında ...
  • Behçet hastalığı 

   Aytuğar, Emre; Namdar Pekiner, Filiz (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Behçet Hastalığı (BH) ilk olarak 1937 yılında Türk Dermatolog Hulusi Behçet (1889-1948) tarafından tanımlanan kronik vasküler- enflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Oto-immün olduğu düşünülen hastalık, ataklarla ...
  • Yakın kızılaltı spektroskopi ve yüzeyel elektromiyografi kullanarak kas yorgunluğu inceleme çalışmaları 

   Şayli, Ömer; Biçer, Bilal; Uzun, Selda; Pelvan, Orkun; Akın, Ata; Çotuk, Birol (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Oldukca gelişen olcum tekniklerine rağmen yorgunluğa neden olan etmenlerin gelişimi ve etkileşimi tam olarak acığa cıkarılamamıştır. Esas hedef olarak ise girişimsiz metotlarla yorgunluğa neden olan etmenlerin takibi ...
  • siRNA’nın biyodağılımına kitozan komplekslerinin etkisi 

   Şalva, Emine; Özkan, Naziye; Kabasakal, Levent; Özbaş Turan, Suna; Akbuğa, Jülide (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: RNAi kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın moleküler mekanizmasının analizinde ve gen susturulmasında hücresel proseslerin kontrolü için önemli bir araçtır. VEGF sinyali meme kanserinde siRNA taşınmasında önemli ...
  • Alendronat tedavisinin senil osteoporozlu hastalarda idrar kalsiyum/kreatinin oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

   Yörükoğlu, Elçin; Okuyan, Betül; Sancar, Mesut; İzzettin, Fikret Vehbi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmada, alendronat kullanan senil osteoporozlu kadınlarda alendronat tedavisinin idrar kalsiyum/kreatinin oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla, tedavi öncesi ve 3 aylık ...
  • Maksillada bilateral gömülü süt ikinci azı ve daimi ikinci küçük azı dişleri: Olgu bildirisi 

   Gönül, Onur; Güvercin, Muharrem; Gürler, Gökhan; Satılmış, Tülün; Göker, Kamil (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Sürme yaşı tamamlandığı halde oklüzyonda yerini alamamış, kemik ve /veya yumuşak doku içerisinde kısmen ya da tamamen kalmış dişler gömülü dişler olarak adlandırılır. Çok çeşitli faktörlere bağlı olarak en sık gömülü kalan ...
  • Oral hastalıkların tedavisinde, İstanbul’daki diş hekimleri arasında antibiyotik reçetelendirme profili 

   Şermet, Sinan; Akgün, Müşerref Asuman; Atamer-Şimşek, Şükran (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: İstanbul’daki diş hekimleri tarafından, akılcı ilaç kullanımını, dental tedavi amacıyla antibiyotiklerin verilme nedenlerini ve ilaç konusunda hastaya verilen bilgileri belirlemek. Yöntem: İstanbul’da çalışan 250 ...
  • Sağlıklı quadriseps femoris kasında handheld dinamometrenin intrarater ve interrater güvenirliği: Kas kuvvetinin etkisi 

   Aslan Telci, Emine; Baş Aslan, Ümmühan; Cavlak, Uğur (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmanın birinci amacı Quadriseps Femoris (QF) kas kuvveti değerlendirmesinde hand- held dinamometrenin (HHD) intrarater ve interrater güvenirliğini incelemekti. Çalışmanın ikinci amacı kas kuvvetinin güvenirliğe ...
  • Geriatrik olgularda muskuloskeletal fizyoterapi sonrası hastalık şikayetlerindeki azalma oranları 

   Sarı, Zübeyir; Yurdalan, S. Ufuk; Polat, Mine Gülden; Özgül, Bahar; Önel, Selma (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu araştırma fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan 65 yaş ve üzeri bireylerde fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonrası şikayetlerindeki azalma oranlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: ...
  • Kanıta dayalı halk sağlığı 

   Ay, Pınar (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bir toplumda var olan sağlık sorunlarının tanımlanması, tanımlanan sorunlar arasından öncelikli olanların tespit edilmesi ve ardından bu sorunların önlenmesi ile kontrolüne yönelik etkililiği kanıtlanmış müdahale yöntemlerinin ...
  • Oral kandidozis: Etiyoloji, klinik özellikler, tanı ve tedavi 

   Gümrü Tarçın, Birsay (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Oral kandidozis dişhekimliği pratiğinde en sık karşılaşılan fungal enfeksiyondur. Birçok farklı klinik görünümde ortaya çıkabildiğinden, klinik tanı ve tedavisi genellikle zordur. Hastalık sıklıkla sistemik rahatsızlığı ...
  • Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme 

   Mumcu, Gonca; Köksal, Leyla; Şişman, Nur; Çatar, Özgür (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   E-öğrenme sağlık profesyonellerinin eğitiminin yeni ve değişen yüzüdür. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlık profesyonellerinin sürekli eğitiminde yapısal değişiminin olmasına yardım etmektedir. E-öğrenme ...
  • Kannabinoid tip 1 reseptör (CB1) ve terapötik yaklaşımlara genel bakış-I 

   Çınar, Reşat; Gündüz Çınar, Özge (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Esrarın kullanımı çok eskilere dayanmasına rağmen biyolojik mekanizmalarının aydınlatılabilmesi için araştırmalar halen devam etmektedir. Esrarın psikoaktif bileşeni olan Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), sentetik analogları ...
  • İmidazolin-2 reseptörlerinin rolünün in vivo morfin bağımlılığı modelinde araştırılması 

   Çetin, Zehra; Utkan, Tijen; Hudson, Alan; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışma son yıllarda tanımlanan imidazolin (I) reseptörlerinin özellikle I2 alt tipine seçici olarak bağlanan maddelerden yararlanarak söz konusu reseptörlerin morfin bağımlılığındaki etkisini araştırmak üzere ...
  • Deneysel meme kanseri modelinde süt proteinlerinin koruyucu etkisi 

   Yılmaz, Ayşe Mine; Attaallah, Wafi; Biçim, Gökhan; Arda, Nazlı; Aktan, A. Özdemir; Yalçın, A. Suha; Uçar, Evren Önay (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Süt serumu proteinlerinin insan sağlığına üzerine birçok yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, sıçanlarda N-metil-N-nitrozure ile indüklenen meme kanseri modelinde süt serumu proteinlerinin koruyucu ...
  • Agmatinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması 

   Bozkurt, Nimet Işıl; Utkan, Tijen; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Öğrenme ve bellek bozuklukları; yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen birçok hastalıkla primer veya sekonder olarak ilişkilidir. Bu çalışmada; agmatinin kognitif fonksiyonlar üzerine olası etkisi araştırılmıştır. Yöntem: ...
  • Doğal yaşamdaki kaplumbağa ve kirpilerin kenelerinde zoonotik Borrelia burgdorferi sl. ve Rickettsia spp. varlığı 

   Kar, Sırrı; Yılmazer, Nadim; Midilli, Kenan; Ergin, Sevgi; Alp, Hatice; Gargılı, Ayşen (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Keneler tarafından bulaştırılan Riketsioz ve Borelyoz önemli zoonotik hastalıklardır. Çalışmada bu hastalıkların etkenleri Trakya yöresinde doğal alanlarda saptanan kaplumbağa ve kirpilerden toplanan kenelerde ...
  • IgE yüksekliği ve/veya otoimmünite ile seyreden immün yetmezliklerde Th17 hücre farklılaşmasının araştırılması 

   Akkoç, Tunç; Tevetoğlu, Ayzer; Öğülür, İsmail; İzgi, Ayşegül; Karakoç Aydıner, Elif; Barış, Safa; Bahçeciler, Nerin; Barlan, Işıl (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Hiper IgE Sendromu (HIES) tekrarlayan cilt apseleri, pnömoni, mukokutanöz mantar enfeksiyonları, egzema, eozinofili ve yüksek IgE düzeyi ile karakterize, Sık Değişken İmmün Yetmezlik (SDİY) ise solunum ve gastrointestinal ...
  • Pirolizidin alkaloidlerin toksisitesi - ciddi bir sağlık problemi 

   Wiedenfeld, Wiedenfeld (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Pirolizidin alkaloidleri (PA) insanlar ve çiflik hayvanları için toksiktir. Karaciğer, PA’ların toksik etkiyi gösterdikleri ilk hedef organdır ve burada metabolik toksikasyon işlemi başlar. Dünya çapında, insanlarda PA ...