DSpace Repository

Browsing Sağlık Bilimleri Enstitüsü Makale Koleksiyonu by Title

Browsing Sağlık Bilimleri Enstitüsü Makale Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mohsen, Usama Abu; Kocyigit-Kaymakcioglu, Bedia; Celen, Ahmet Ozgur; Kaplancikli, Zafer Asim (2014)
  1,2,4-Triazol halkası taşıyan bazı üre ve tiyoüre türevleri ve anti-asetilkolinesteraz aktiviteleri Amaç: Yirmi adet farklı tiyoüre ve üre türevleri sentezlenmiş ve asetilkolinesteraz enzimini (AChE) inhibe etme yetenekleri ...
 • Motro, Melih; Erverdi, Nejat (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  The purpose of this study was to evaluate volumetric differences of the maxillary sinus on computed tomography data taken before RME, after 3 months of retention and 1 year following retention. Twenty one consequtive ...
 • Kara, Zeliha Pala; Öztürk, Narin; Öztürk, Dilek; Okyar, Alper (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013)
  ABC (ATP-binding cassette) taşıyıcı ailesi çeşitli ilaçların, ksenobiyotiklerin ve endojen bileşiklerin, membranlardan taşınmasını sağlayan proteinlerden oluşmaktadır. ABC proteinleri substratlarını membranlardan pompalayan, ...
 • Özenoğlu, Aliye; Ünal, Gökçe (2015)
  Besin öğesi yetersizlikleri ve buna bağlı olarak gelişen nörotransmitter ve hormon metabolizmasındaki bozukluklar bireylerin davranışlarını etkilemektedir. Bu derlemede, açlık sonucu vücutta oluşan besin eksikliklerini ...
 • Üstüner Top, Fadime; Ocakçı, Ayşe Ferda (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  This research is planned to assess the impact of oral and dental health behavior of nursing intervention applied to Health Promotion Model and the Information Processing Theory of adolescents with low oral and dental health ...
 • Bozkurt, Nimet Işıl; Utkan, Tijen; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
  Amaç: Öğrenme ve bellek bozuklukları; yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen birçok hastalıkla primer veya sekonder olarak ilişkilidir. Bu çalışmada; agmatinin kognitif fonksiyonlar üzerine olası etkisi araştırılmıştır. Yöntem: ...
 • Çalışkan, Türkan; Çınar, Sezgi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin birbirleriyle yardımlaşma durumlarını değerlendirmek için Kuo ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Akran Desteği Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır. ...
 • Şahin, Ceren; Ünal, Gökhan; Arıcıoğlu, Feyza (2014)
  Akt-GSK-3 ilişkisi: İki ayrı yolak iki ayrı hastalık Günümüzde şizofreni ve duygu durum bozukluklarını kapsayan birçok psikiyatrik hastalıkta glikojen sentaz kinaz-3 (GSK-3) hiperaktivitesine işaret edilmektedir. Serin ...
 • Akel, Burcu Semin; Oskay, Deran; Öksüz, Çiğdem; Fırat, Tüzün; Karahan, Sevilay; Leblebicioğlu, Gürsel (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı Aktif Hareket Skalası’nın (Active Movement Scale (AMS)) fonksiyonel değerlendirmelerle ilişkisini belirlemek ve Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisi (OBPP) olan çocukların değerlendirilmesinde ...
 • Yörükoğlu, Elçin; Okuyan, Betül; Sancar, Mesut; İzzettin, Fikret Vehbi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
  Amaç: Bu çalışmada, alendronat kullanan senil osteoporozlu kadınlarda alendronat tedavisinin idrar kalsiyum/kreatinin oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla, tedavi öncesi ve 3 aylık ...
 • Arabacı, Taner; Çiçek, Yasin; Güngör, Hasan (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  İatrojenik furkasyon perforasyonu, endodontik tedavi esnasında dişin prognozunu oldukça azaltan önemli hatalardan biridir. Günümüzde, çoğu pratisyen hekim kompleks tedavi prosedürlerinden kaçınmak için bu gibi perfore ...
 • Gümrü, Salih; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  Glutamaterjik sistemin nöropsikiyatrik hastalıkların patofizyoloji ve tedavisindeki rolleri üzerine yapılan çalışmalara olan ilgi son yıllarda artmıştır. Eksitatör sinaptik iletimin ana mediyatörü olması sebebiyle, glutamatın ...
 • Altın, Nazlı; Koray, Meltem; Meşeli, Süleyman Emre; Tanyer, Hakkı (2016)
  Hematolojik bir hastalık olan anemi, kan hemoglobin veya hematokrit de- ğerinin referans aralığının altında bulunması olarak tanımlanır. Hemoglobin miktarının, erişkin erkeklerde 13,5 g/dL ve erişkin kadınlarda ise 12 ...
 • Aktop, Sertaç; Alturfan Emekli, Ebru; Özer, Cüneyt; Gönül, Onur; Garip, Hasan; Yarat, Ayşen; Göker, Kamil (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  Amaç: Çalışmamızın amacı, varfarin verilen deney hayvanlarında iki yeni nesil farklı lokal hemostatik ajanın kısa dönemde yumuşak doku iyileşmesi üzerine olan etkisinin biyokimyasal olarak incelenmesi ve karşılaştırılmas ...
 • Lakshman, Anusha Rangare; Kanneppady, Sham Kishor; Balan, Preethi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013)
  Literatürde hem maksillada hem de mandibulada inverse diş erüpsiyonları bildirilmiştir ve bunların çoğu inverse gömülü üçüncü büyük azı dişleri ve küçük azı dişleridir. Ancak, ağız içi inverse diş erüpsiyonu günümüze kadar ...
 • Koçyiğit Kaymakçıoğlu, Bedia; Gümrü, Salih; Beyhan, Nagihan; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013)
  Amaç: Yaygın, kronik ve tekrarlama riski olan psikiyatrik bir hastalık olarak depresyon, farklı sistemleri etkileyebilen semptomlar bütünüyle karakterize edilir. Patogenezinde rol oynayan çok farklı sistemlerin olması ve ...
 • Mohsen, Usame Abu; Bedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu; Oruç-Emre, Emine Elçin; Kaplancıklı, Zafer Asım; Rollas, Sevim (2015)
  Amaç: On beş adet hidrazit-hidrazon türevi sentezlenmiş ve asetilkolinesteraz enzimini (AChE) inhibe etme yetenekleri Ellman’ın modifiye spektrofotometrik yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yöntem: Anti-asetilkolinesteraz ...
 • Mohsen, Usama Abu (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, imidazo[1,2-a]piridinin bazı hidrazid türevlerinin sentezlenmesi ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: İmidazo[1,2-a]piridin-2-karboksilik asid hidrazidi ile çeşitli ...
 • Özkay, Yusuf; Yurttaş, Leyla; Mohsen, Usama Abu; Sever, Belgin; Hussein, Weiam; Öztürk, Ömer; Sağlık, Begüm Nurpelin; Acar, Ulviye; Erdoğan, Özge Nurhan; Pekbağ, Ayşen; Kaplancıklı, Zafer Asım (2014)
  Asetilkolinesteraz inhibitörü olarak tiyazolilhidrazon türevleri üzerine çalışma Amaç: Bu çalışmada, tiyazolün bazı hidrazon türevlerinin sentezlerinin ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: ...
 • Keser, Gaye; Namdar Pekiner, Filiz (2016)
  Objective: This retrospective case-control study aimed to investigate the association between smoking and radiographically diagnosed apical periodontitis using panoramic radiographs and periapical index (PAI) scoring ...

Search DSpace


Browse

My Account